☠CrAzY GiRl☠
لـــ×ــــآشـــ×ـــی عــ×ـــمـــتـــ×ـــه -__-

Home ? Me ? Bax ? Back ? Design ? چت
ヅپـــــــxــــــســــــxـــــتــــــ ثــــابـــــ+ـــــتヅ

ســـلـــام بــه بــر و بـــچ

 

امـــیـــدوارم حـــالـــتــون خـــوب باوشهـــ

*مـــــمــــنـــون کــــ به وبـــــم ســـــرزدیــــد

 

-کــپــیـ آزادهـــ  فقــط اگــ مــیــتـــونــیــد آدرســ وبـــمـــو هـــر جـــا کــــ مـــیـــتـــونــیــد بــذاریـــد مــخــصــوصــا تـــو وبــلـــاگـــتــونــــ

 

حــــــتــــــــمــــا نـــظــــر بــــده  دوســــت عــــزیــــمـ

+دوســـتـــونــــ دارمــــ .....فــعـــلـــا


HOoOoOy:D___

 


~فـازَم بِشـِـه قـاطــــ ـ ـ ـ~

ما☜ سوسولـــ
شُما⇚✘لات✘⇛
مـا↜فِــــرِشْ
شُما⇚✖هــــات✖⇛
↰اَمّــا ↱ ↶فـازَم بِشـِـه قـاط...
بـا دُنیامَم میکُنَــم کــات

 


25Ɓαηɗ


 

Jر و Jیوار اُتاقَمـ بویـ خونـ میدهد...

منـ... اِمشبـ تَمامـ وابَستگیـ اَم بهـ تو لعنتیـ رآ ...

بهـ تیغـ کشیدمـ ...

 


Ʊ & MƐ


υ & мє , υηρяє∂ιcтαвℓє

 

!  ƒєєυ αяє яєαѕση 2

 

D:


دآفـــــــــــــــ>

 

          ×آونـــــیـــــ کـــــهتــــو بـــــهــــشــــ مـــیـــگـــیــــــ     دآفــــــــ؟

 

              ×رفـــیــــقـــــ تـــنـــــهــــآییـــــ هـــمـــســـ زیــــر لــآحــــافــــ


[!] I'm (not) OK -___-


تَنَفُـــر....!!!

ڪجـــآیـــ ـی...

ڪہ ببــیـــنــ ـی

פـــس تـَـنَــفُــــرمـ بـــهـ تـــورآ

میـــآن مردُم جآر میزنَـــــــم     

و פֿـَروآر פֿـَروآر  لآیــــڪــــ مــــ ـیפֿورב [!!!]


خـــــــــوبـتـــــ شـــد؟؟عـــآیــــآ؟؟ ๏̯̃๏

ب بعضیا باس گف:


هــےِ تو ُ


نفریـטּــِت نمیڪنـَҐ !


فَقَط میگَـҐ פֿـבا ازَت بــگذرـﮧ !


بعـבشَـҐ בَنـבـہ عقـب بیآב روت تـا قشَنگ لـﮧ شـےِ :)


✓ لآمـــــصبــــ ـ ـ ـ

لآمصب قول بعضیــآ ؋قط آلوבگے صوتــیـہ !!هـہ

 


ϟفـاز غَمـ ϟ


+داش نـده فـاز غَم     

هَمه میدوٌنَن توٌ این یه زَمـینه

مَن کاملا بَد ســابقَم!!

 


♥ Zed Bazi ♥

آسـ ـ ـ ـ ـآنـ ـ ـ ـســور خـ ـ ـ ـرآبـ ـ ـ ـهـ  بـ ـ ـ ـذآر تـ ـ ـ ـو کــــــف بـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـونـ ـ ـ ـن 

.

.

.

.

Zed Baziنام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

Alternative content


کـدهای خانوم سیبیل

ڪُد موس


ڪב گرב شـבלּ تصاویر وبـــ

img{border-radius: 10px; opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform:scale(0.9):( Webkit: Scale down image to 0.8x original size); padding:0px; float:center; -moz-transform:scale(0.9):(Mozilla scale version); -moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version); } img:hover { border: dashed underline 1px #333; border-radius: 80px 6px 80px 6px; box-shadow: 5 5 1px #333; -webkit-transition: all 2s ease-in; -moz-transition: all 2s ease-in; -o-transition: all 2s ease-in; transition: all 2s ease-in; -webkit-transform: rotate(-360deg); -moz-transform: rotate(-360deg); -o-transform: rotate(-360deg); } a:hover{border-radius: 10px; opacity:1;filter:alpha(opacity=100); box-shadow:1px 4px 5px; -moz-box-shadow:1px 4px 5px; -o-box-shadow:1px 3px 4px; -ms-box-shadow:1px 3px 4px; -khtml-box-shadow:1px 3px 4px; -webkit-box-shadow:1px 3px 4px;} } a{ text-decoration:none; color:#000; transition:all 0.2s ease; -moz-transition:all 0.2s ease; -o-transition:all 0.2s ease; -ms-transition:all 0.2s ease; -khtml-transition:all 0.2s ease; -webkit-transition:all 0.2s ease; } GreyGray Ads Trust Rating 43% textgraphy.loxblog.com Close Related Searches Iranian Site Iranian Music Persian English Persian Language Iranian Languages Persian Dictionary Iranian Singles Iranian Tv Iranian Personals GreyGray GreyGray Ads Close